Zelf luchtkwaliteit meten met CAIRECube

 

We CAIRE

Maak het beleid slimmer, de lucht schoner
en je leefomgeving gezonder.

 

Klachten voorkomen? Kinderen met een gerust hart laten buitenspelen? In gesprek met  beleidsmakers?

Met de CAIRECube fijnstofmeter kun je zélf luchtkwaliteit meten in je wijk, in de buurt van je school of rond je bedrijf. Binnen én buiten, stand alone, in kleine netwerken of gekoppeld aan het meetnetwerk van de gemeente. Deze betaalbare plug & play oplossing met realtime data via webportal of app, alarmfunctie en visuele rapportages geeft je de kennis om stappen te zetten in het verbeteren van de luchtkwaliteit in je directe leefomgeving.

Waarom zelf luchtkwaliteit meten

Luchtvervuiling is onzichtbaar, maar wel zeer schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof is bijvoorbeeld zo klein dat we het niet kunnen waarnemen en dat ons lichaam het niet kan filteren. Fijnstof in de lucht komt van verkeer, vliegverkeer, industrie, bouwbedrijven, scheepvaart en landbouw. De luchtkwaliteit in ons drukbevolkte land is ronduit slecht. Er zijn natuurlijk richtlijnen en wettelijke normen bepaald. Deze worden door overheden en bedrijven gemeten en gecontroleerd. Maar gebeurt dat ook? Hoe zit het precies? En hoe erg is het in jouw directe leefomgeving?

Eenvoudig zelf fijnstof meten
Als bedrijf, wijk, school of gemeente kun je nu zélf luchtkwaliteit meten met de CAIRE meettechnologie, ontwikkeld door onderzoeksinstituut ECN. ECN heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling van zeer kwalitatieve sensortechnologie voor toepassing in de industrie. Deze technologie is nu voor iedereen beschikbaar: de CAIREBox dienstverlening voor de professionele markt, de CAIRECube voor buiten en de CAIREHome voor binnen.

Zelf meten betekent dat je niet meer afhankelijk bent van geboden informatie. Je neemt als organisatie zélf verantwoordelijkheid en je wordt een serieuze gesprekspartner voor beleidsmakers. De juiste gegevens leiden tot de juiste oplossingen. Zo kun je adequate maatregelen nemen, klachten verminderen en de lucht in de directe leefomgeving schoner maken. Weten hoe het zit is altijd de eerste stap!

Niet meten om het meten, maar om vérder te komen!
Stedelijke luchtkwaliteit wordt grotendeels bepaald door verkeer en industrie. Dat betekent dat je met verkeersmaatregelen al veel kunt bereiken. Niet alleen op drukke kruispunten, maar ook bijvoorbeeld rond een schoolplein. Op basis van de meetgegevens kun je als bedrijf ook effectievere maatregelen nemen om de mate van uitstoot van fijnstof terug te brengen. Of om het binnenklimaat gezonder te maken. Met de CAIRECube  kun je namelijk buiten én binnen meten. Denk aan een CAIRECube in een woonwijk, bedrijventerrein, in de productieloods, de kantoren of de klaslokalen. Gezonde lucht betekent minder gezondheidsklachten en betere prestaties. Met de juiste meetresultaten kun je slimmere stappen zetten.

Oplossingen bedacht? Maatregelen genomen? Met de CAIRECube kun je het effect meten én laten zien. Zo kan de CAIRECube helpen met het verkrijgen van een license to operate. De CAIRECube meet niet passief, maar controleert. Gaan de waardes omhoog omdat er bij de fabriek een luchtfilter is uitgevallen? Dan geeft de alarmfunctie direct een waarschuwing. Zo kun je altijd meteen handelen!

Visuele data helpen je bij je verhaal
De CAIRECube levert zeer hoge kwaliteit data en mooie visuele rapportages. . Met de meetresultaten kun je in gesprek met beleidsmakers, of je omgeving optimaal informeren over de situatie. Je kunt de luchtkwaliteitsmeting zelfs realtime op je website laten zien. Als school of bedrijf kun je de data publiceren, aantonen dat luchtkwaliteit prioriteit heeft en dat je stappen neemt om risico’s, hinder en klachten te voorkomen. Zo geef je inhoud en vorm aan je MVO-beleid.

Hoogwaardige sensortechnologie met gratis luchtkwaliteit app

De CAIRECube meet PM1, PM2,5 en PM 10, temperatuur en vocht. Omdat de sensortechnologie is ontwikkeld voor industriële toepassing, is de kwaliteit van de meting en de data zeer hoogwaardig. De meetdata zijn op basis van 10 minuten gemiddelden in te zien via de gratis webportal of app. Hier kun je ECN toestemming geven   de data in te zien en te delen met andere gebruikers waarmee je ook inzage in data van andere Cubes en Boxen krijgt,  die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Samen meten voor nog meer inzicht
Hoe meer gegevens, hoe beter de situatie in kaart komt. Dat is de basis voor handelen. Met de CAIRECube kun je daarom een netwerk maken. Via de app kun je je aanmelden bij de community en data delen met andere CAIRECubes in de buurt. Samen kun je in gesprek gaan met de vakbond of de gemeente. Als gemeente kun je samenwerken met initiatieven van bewoners of bedrijven door op strategische plekken in de gemeente meetpunten aan te brengen. Zo sta je niet tegenover elkaar, maar ga je samen aan de slag met het verbeteren van de luchtkwaliteit!

Optioneel: webservice
Bij gebruik van de optionele webservice kun je gebruik maken van de webbased data-acquisitie en de alarmeringsservice. Dit betekent dat je de meetwaarden per sensor krijgt, plus het aantal overschrijdingen van de drempelwaarde per dag, week en maand. Ook kun je op basis hiervan automatische waarschuwingsberichten instellen, per email en/of SMS. Bij gebruik van de webservice krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord en worden de ruwe meetdata maandelijks ook per email toegezonden. Extra voordeel van de webservice is de automatische conditiemonitoring van de sensoren. De status van de sensoren wordt bewaakt en mogelijke vervuiling snel gemeld. Als gebruiker krijg je automatisch een waarschuwing als het nodig is om de sensoren te controleren of te kalibreren.

Voordelen CAIRECube op een rij

  • Buiten en binnen meten van luchtkwaliteit
  • Netwerk van CAIRECubes
  • Bewezen hoogwaardige kwaliteit sensortechnologie
  • Realtime data via applicatie
  • Mogelijkheid voor webservice
  • Alarmfunctie
  • Plug & play installatie

Plug & play installeren
Het installeren van de CAIRECube kun je met de meegeleverde handleiding <downloadbaar> eenvoudig zelf doen. Zodra je het apparaat aanzet, begint deze te meten. De CAIRECube heeft een GPS-sensor en de meetsensoren beschikken over oriëntatiebewaking die aangeeft of ze goed geplaatst zijn. De voeding van de sensor is 10 – 24V gelijkspanning. Een 12V netadapter inclusief 10 meter snoer wordt meegeleverd (deze netadapter mag alleen binnen worden toegepast). De sensor beschikt bovendien over een kleine backup-batterij voor het onthouden van datum en tijd. Configuratie van het wifi-netwerk kan via een smartphone, tablet of laptop met wifi-module worden uitgevoerd. Je ontvangt van ECN een wachtwoord voor het gebruik van de app.

Garantie, service en onderhoud
De mate van onderhoud hangt samen met de mate van vervuiling op de plek waar de CAIRECube   hangt.  Jaarlijks onderhoud is meestal voldoende voor een goede werking van de fijnstofmeter. Bij gebruik van de webservice krijg je automatisch bericht als onderhoud en/of kalibratie nodig is. Voor garantie, onderhoud én service moeten de sensoren naar ECN worden opgestuurd. Op de CAIRECube heb je altijd zes maanden garantie.

Storingen en vragen
Geeft de CAIRECube een storing of heb je een vraag, dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen met onze helpdesk via email. Binnen 48 uur krijgt u van ons reactie.

Wat kost de CAIRECube
CAIRECube stofmonitoringsensor € 1.500,- excl. BTW en excl. verzendkosten
Optioneel: Webservice data-acquisitie, alarmering, sensorbewaking en overschrijdingrapportage  (van maximaal 10 sensoren op één locatie) € 2.500,- per jaar

MWeten en verbeteren is

de core business van ECN

Meer informatie & bestellen
We vertellen je graag meer over de CAIRE-fijnstofmeters. Met onderstaand formulier kun je een offerte op maat aanvragen.
Natuurlijk kun je ons ook bellen: +31 88 515 4661. Brochures en handleidingen vindt u hier.

Ik ben geïnteresseerd in:
CAIREBoxCAIRECube

Ik wil graag:
informatiebestellen

Mijn gegevens: