Luchtkwaliteit meten met CAIREBox

 

We CAIRE

Maak het beleid slimmer, de lucht schoner
en je leefomgeving gezonder.

 

Snel optreden in acute overlastsituaties? Maatregelen rond een verkeersknooppunt? Actuele metingen bekijken via een luchtkwaliteit app?

Met het CAIREBox netwerk voor het meten van luchtkwaliteit in steden, op industriële sites en rond voorzieningen voor kwetsbare groepen maakt ECN kennis, dienstverlening en hoogwaardige technologie beschikbaar voor industrie, bedrijfsleven en lokale overheden. Daadwerkelijk meten van luchtkwaliteit,  gekoppeld aan  verspreidingsmodellen, slimme real time dataverwerking en alarmering bieden de basis voor echte stappen in het verbeteren van luchtkwaliteit.

Een schone stad, een gezonde leefomgeving?

Fijnstof van verkeer, vliegverkeer, industrie, bouwbedrijven, scheepvaart en landbouw zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit in ons drukbevolkte land op specifieke locaties ronduit slecht is. Met alle gezondheidsrisico’s van dien. Want luchtvervuiling is vaak onzichtbaar, maar wel zéér schadelijk voor de gezondheid. Maar hoe zit het precies? Hoeveel fijnstof is er op welk moment op welke locatie? Wat voor deeltjes zijn het, waar komen ze vandaan en hoe schadelijk zijn ze?

Luchtkwaliteit meten met hoogwaardige sensortechnologie
Als provincie, gemeente of bedrijf kun je nu zélf luchtkwaliteit meten met de CAIRE meettechnologie. ECN heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling van zeer kwalitatieve sensortechnologie voor industriële toepassing. Deze meettechnologie is nu beschikbaar voor de professionele markt.
Een netwerk van CAIREBoxes meet de concentratie van onder andere fijnstof op specifieke locaties: in de binnenstad, langs een snelweg, op een bedrijventerrein of rond woonvoorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen.
Met het CAIREBox data-abonnement leveren wij een volledig ontzorgd meetnetwerk  met alarmeringservice (bijv. bronbewaking), aangepast aan de klant-specifieke vraag.

Hoogwaardige sensortechnologie
De CAIREBox  beschikt over verschillende sensoren. Niet alleen de concentratie van fijnstof wordt gemeten, maar ook de deeltjesgrootteverdeling. Daarnaast meet de CAIREBox temperatuur, relatieve vochtigheid en stikstofoxiden en ozon. Omdat de sensortechnologie is ontwikkeld voor industriële toepassing, is de kwaliteit van de meting en de data zeer hoogwaardig. CAIREBoxen kunnen standalone of in een netwerk worden geplaatst, zodat ook locatie en emissie van bronnen van luchtvervuiling kunnen worden bepaald.
Animatie van real live laten zien

Service  & onderhoud
De CaireBoxen zijn uitgerust met automatische conditiemonitoring van de sensoren. De status van de sensoren wordt bewaakt. ECN draagt zorg voor online validatie, kalibratie, onderhoud en controle op werking en kwaliteit van de sensoren en de alarmeringsfunctie.

Meten om te verbeteren
Stedelijke luchtkwaliteit wordt grotendeels bepaald door verkeer en industrie. Dat betekent dat je als provincie of gemeente met bijvoorbeeld verkeersmaatregelen al veel kunt bereiken. En op basis van meetgegevens kun je als bedrijf ook effectievere maatregelen nemen om de mate van uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof terug te brengen. Via meetcampagnes krijgt je inzicht in de mate van vervuiling en de oorzaken daarvan. De experts van ECN analyseren de gegevens en adviseren over verspreidingsmodellen, oplossingen en beleid. Met de juiste data kun je gerichte, lokale maatregelen nemen, klachten verminderen en werken aan een schonere leefomgeving. Weten hoe het zit, is altijd de eerste stap!

License to operate
CAIREBoxen meten de luchtkwaliteit waar en wanneer je maar wilt.. Heb je maatregelen genomen om fijnstof terug te dringen, of overlast te beperken? Met het CAIREBox-netwerk kun je het resultaat daarvan meten én laten zien. Zo maakt meten ook zaken mogelijk.
Door te laten zien dat je voldoet  aan de normen, kan de CAIREBox bijvoorbeeld helpen met het verkrijgen van vergunningen.

Fijnstofmeting op industriële sites
Met een netwerk van CAIREBoxen kun je opwaaiend (fijn)stof meten op industriële sites. Dit is het Stof Monitoring Systeem. De waarden zijn online en realtime beschikbaar en worden door de CAIREBox bewaakt. Dit maakt ingrijpen bij (plotselinge) hoge concentraties mogelijk. Gaan de waardes omhoog omdat er bij de fabriek een luchtfilter is uitgevallen? Dan geeft de alarmfunctie direct een waarschuwing via e-mail of sms. Zo kun je altijd meteen handelen. Op basis van de verzamelde data kan beleid op de lange termijn bepaald worden.

Data 24/7 beschikbaar via luchtkwaliteit app
De CAIREBoxen zijn gekoppeld aan een slim datacollectieplatform dat zorgt voor verwerking van de meetgegevens. Deze data is online en via een luchtkwaliteit app realtime in te zien. Je kunt de meetwaarden per sensor bekijken, plus het aantal overschrijdingen van de drempelwaarde per dag, week en maand. Ook kun je op basis hiervan automatische waarschuwingsberichten instellen. Maandelijks worden overzichtelijke, visuele rapportages gemaakt. Hiermee kun je verantwoording afleggen voor je beleid en bezorgde burgers en omwonenden optimaal informeren. Als gemeente of bedrijf kun je de data publiceren en de luchtkwaliteitsmetingen zelfs realtime op de website laten zien. Zo kun je aantonen dat luchtkwaliteit prioriteit heeft en dat je stappen neemt om risico’s, hinder en klachten te voorkomen.

Voordelen CAIREBox op een rij

  • Netwerk van CAIREBoxen voor data
  • Verspreidingsmodel
  • Online en realtime data beschikbaar
  • Alarmfunctie middels email of sms
  • Verschillende concentraties meetbaar
  • Meet PM1, PM2, PM10, NO2

Stof- monitoring Rietlanden Amsterdam

Bulkterminal De Rietlanden in Amsterdam wil de overlast door verwaaiend stof beperken. Met het
ECN Stof Monitoring Systeem wordt de ‘pluim’ van de stofemissie real-time in kaart gebracht.
Zo kan de terminal de bron van overschrijding direct en doelmatig bestrijden.

Innovatief Lucht Meetnet Eindhoven

Gemeente en provincie willen de leefbaarheid en gezondheid in Eindhoven verbeteren. Samen met
partners monitort ECN in het ILM real-time en permanent fijnstof (PM10 en PM2,5) op 30 locaties
in de stad. De data zijn openbaar en beschikbaar via website en mobiele app. De gegevens stellen
gemeente, provincie én burgers in staat maatregelen te nemen om leefbaarheid en gezondheid te
verbeteren.

Stikstof- depositie Tweede Maasvlakte

De Tweede Maasvlakte (MV2) ligt direct naast een kwetsbaar duingebied. ECN monitort de stikstofdepositie in het duingebied. Door deze monitoring kunnen kostbare aanvullende maatregelen achterwege blijven tenzij ze echt nodig blijken te zijn.

Meer informatie & bestellen
We vertellen je graag meer over de CAIREBox. Met onderstaand formulier kun je een offerte op maat aanvragen.
Natuurlijk kun je ons ook bellen: +31 88 515 4661. Brochures en handleidingen vindt u hier.

Ik ben geïnteresseerd in:
CAIREBoxCAIRECube

Ik wil graag:
informatiebestellen

Mijn gegevens: