MWeet jij hoe schoon

de lucht is die we

dagelijks inademen?

 

We CAIRE

Maak het beleid slimmer, de lucht schoner
en je leefomgeving gezonder.

 

We CAIRE

Maak het beleid slimmer, de lucht schoner
en je leefomgeving gezonder.

 

We CAIRE

Maak het beleid slimmer, de lucht schoner
en je leefomgeving gezonder.

1
1

Onze gezondheid, daar doen we alles voor. We weten wat we eten, wat de kwaliteit van ons drinkwater is, hoeveel slaap we nodig hebben. Maar meten we wat we inademen? Hoe zit het met luchtvervuiling in de omgeving waarin we leven, wonen en werken? De plek waar onze kinderen naar school gaan en buiten spelen? Hoe krijgen we invloed op de luchtkwaliteit? Voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze medewerkers of inwoners.

Luchtvervuiling vormt in Nederland nog steeds een gezondheidsrisico  en leidt tot een verkorte levensverwachting. Wonen, werken of naar school gaan in vervuilde lucht is net zo schadelijk als meeroken. Zeker voor kwetsbare groepen kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Helaas is luchtvervuiling vaak onzichtbaar. Fijnstof bijvoorbeeld, is  zo klein dat we het niet kunnen zien. Zowel buiten als binnen kunnen we daar flink last van hebben. Het raam openzetten voor frisse lucht? Soms kun je dat juist beter niet doen! Long- en astmapatiënten weten daar alles van.

Fijnstof in de lucht komt van verkeer, vliegverkeer, industrie, bouwwerkzaamheden, scheepvaart en landbouw. Er zijn wettelijke waarden bepaald die door overheden en bedrijven gecontroleerd worden. Maar gebeurt dat ook? En daar waar het nodig is? Wat als deze waarden overschreden worden? Hoe erg is het in jouw directe leefomgeving?

MWeet zelf de luchtkwaliteit!

Als bedrijf, wijk, school of gemeente kun je nu zélf iets doen: de luchtkwaliteit meten met de CAIRE meettechnologie, ontwikkeld door onderzoeksinstituut ECN. Zelf meten betekent dat je niet meer afhankelijk bent van geboden informatie. Je neemt zélf verantwoordelijkheid en je wordt een serieuze gesprekspartner voor gemeenten en bedrijven. De juiste gegevens leiden tot de juiste oplossingen. Zo kun je adequate maatregelen nemen, klachten verminderen en je leefomgeving schoner maken. Weten hoe het zit is altijd de eerste stap!

CAIREBox

Maatregelen rond een verkeersknooppunt? Wel of geen vergunning afgeven? Snel kunnen optreden in acute situaties?

Met het CAIREBox meetnetwerk voor luchtkwaliteit in steden, op industriële sites en rond locaties met kwetsbare groepen maakt ECN kennis, dienstverlening en hoogwaardige technologie beschikbaar voor lokale overheden en de professionele markt.

Dienstverlening middels data-abonnement (maatwerk)

CAIRECube

Klachten voorkomen? Kinderen met een gerust hart laten buitenspelen? In gesprek met  je werkgever of gemeente?

Met de CAIRECube fijnstofmeter kun je zélf binnen én buiten de luchtkwaliteit meten in een wijk, in de buurt van een school of binnen en rond een bedrijf. Een plug & play oplossing die stand alone of in kleine netwerken kan worden ingezet, en de kennis levert om stappen te zetten in het verbeteren van de luchtkwaliteit in je directe leefomgeving.

Dienstverlening middels data-abonnement (maatwerk)

 

Hoe zit het met luchtvervuiling

Hoe zit het met luchtvervuiling   
Stedelijke luchtkwaliteit wordt grotendeels bepaald door verkeer en industrie. Dieselmotoren, elektriciteitscentrales en stookinstallaties zorgen voor grote concentraties fijnstof in de lucht. Maar ook de op- en overslag van bijvoorbeeld kolen, erts en graan, bouwbedrijven, landbouw en houtrook zijn van invloed. De kwaliteit van de lucht in ons dichtbevolkte land is slecht. Vooral gemeentes met veel industrie, havens en drukke wegen hebben overlast van fijnstof <interne link naar CAIREbox). Smog is een zichtbaar gevolg, maar ook bij een mooie blauwe lucht kunnen de waardes (te) hoog zijn.

Fijnstof en andere schadelijke stoffen
Het zijn de fijne deeltjes in de lucht die niet gefilterd worden door onze luchtwegen. Ze dringen door in je longen en je bloedbaan. Roet bijvoorbeeld, of kleine stofdeeltjes. Fijnstof wordt uitgedrukt in PM (particulate matter). Onder PM1, PM 2.5 en PM10 vallen alle deeltjes met een doorsnede kleiner dan respectievelijk 1, 2.5 en 10 micrometer. Het meten van deze kleine deeltjes kan met zeer hoogwaardige technologie zoals ECN die ontwikkeld heeft. Bij verbrandingsprocessen komen ook stikstofoxiden (NO2) vrij, eveneens zeer schadelijk voor de gezondheid, zeker in combinatie met fijnstof.

CAIRE: hoogwaardige sensortechnologie
Onderzoeksinstituut ECN is hét onderzoekscentrum in Nederland als het gaat om energie en milieu en heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling van zeer geavanceerde meettechnologie voor industriële toepassing. Deze technologie is nu doorontwikkeld en beschikbaar voor iedereen: de CAIREbox dienstverlening voor de professionele markt, de CAIREcube voor buiten en de CAIREhome voor binnen. De sensoren in de CAIRE-fijnstofmeters zijn zeer nauwkeurig en leveren hoogkwalitatieve en betrouwbare data.

Schadelijk voor mens, dier én milieu
De luchtkwaliteit in Nederland is niet altijd en overal even goed. Longpatiënten en mensen met astma of allergieën hebben hier dagelijks last van. Maar langdurige blootstelling in binnen- en buitenruimtes aan fijnstof heeft serieuze gevolgen voor de gezondheid en levensverwachting van iedereen. Direct, door schade toe te brengen aan onze gezondheid, maar ook op de langere termijn, door onze leefomgeving ingrijpend te vervuilen.

Wet- en regelgeving luchtkwaliteit
De EU heeft richtlijnen voor de luchtkwaliteit, ook voor fijnstof. Deze wettelijke grenswaarden worden gehanteerd in de praktijk door overheid en bedrijfsleven bij toetsing. Voldoen aan de regelgeving is echter iets anders dan het minimaliseren van gezondheidsrisico’s. Gelukkig komt daar steeds meer aandacht voor. Het RIVM brengt de luchtkwaliteit in Nederland in beeld en werkt samen met o.a. ECN aan het onderzoeken, meten en ontwikkelen van technologische oplossingen om deze duurzaam te verbeteren.

MWeten en verbeteren is

de core business van ECN

Meer informatie & bestellen
We vertellen je graag meer over de CAIRE-fijnstofmeters. Met onderstaand formulier kun je een offerte op maat aanvragen.
Natuurlijk kun je ons ook bellen: +31 88 515 4661. Brochures en handleidingen vindt u hier.

Ik ben geïnteresseerd in:
CAIREBoxCAIRECube

Ik wil graag:
InformatieBestellen

Mijn gegevens: